Saltar al contenido principal

4023 — Empleats d'oficina de serveis de transports

  Els empleats d'oficina de serveis de transport porten els registres de les operacions de transport de passatgers i mercaderies per carretera i ferrocarril o per via aèria, coordinen la freqüència d'aquests serveis i preparen informes per a la direcció.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Portar els registres de les operacions de transport de passatgers i mercaderies i coordinar la freqüència d'aquests serveis.
  • Dirigir el moviment dels trens dins d'un tram o una zona d'una xarxa ferroviària i portar els registres pertinents.
  • Dirigir i controlar la manipulació de càrregues i nolis en una estació de ferrocarril i portar els registres pertinents.
  • Coordinar i portar els registres de les activitats d'explotació del transport per carretera, com ara l'assignació i els horaris de vehicles i conductors, la càrrega i la descàrrega de vehicles i l'emmagatzematge de mercaderies en trànsit.
  • Coordinar i portar registres de les activitats d'explotació del transport aeri de passatgers i mercaderies, com ara la reserva de places i la preparació de llistes de passatgers i de manifestos.
  • Preparar informes i elevar-los als seus superiors.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'estació de ferrocarril
  • Cap d'unitat de transport terrestre de viatgers
  • Controlador d'estacionament de serveis de transports
  • Empleat d'operacions de transport aeri
  • Empleat de consigna de vaixell
  • Empleat de transport aeri
  • Empleat de transport ferroviari
  • Factor de ferrocarril
  • Inspector de reclamacions i tares

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agent de maniobres ferroviàries (8512)
  • Director de departament d'operacions d'empreses de transport (1126)
  • Inspector de moviment ferroviari (titulat mitjà) (2950)
  • Sotscap d'operacions ferroviàries (titulat superior) (2530)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Empleats oficina de serveis de transports

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  4133 Empleats de serveis de transport