Saltar al contenido principal

6012 — Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles d'hortes, planters i jardins

  Els treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles d'hortes, planters i jardins, exploten, per ells mateixos o associats amb altres, una finca agrícola per obtenir diversos productes agraris.

  Programen i executen les tasques necessàries per al conreu d'hortalisses i el conreu d'arbres, arbustos, flors i altres plantes, per a la seva venda.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Explotar, per compte propi o associat amb altres, una finca agrícola.
  • Determinar les classes i les quantitats dels productes que s'hauran de conrear.
  • Comprar llavors, bulbs, fertilitzants i altres subministraments.
  • Invertir en terres i millora de sòls, edificis, instal·lacions, màquines i eines de conreu i animals de tir.
  • Preparar els sòls, sembrar, conrear hortalisses per mitjans intensius, plantar flors, i recollir les collites.
  • Produir empelts, brots, bulbs i llavors.
  • Conrear flors, arbres, arbustos i altres plantes en parcs o jardins públics o privats.
  • Conrear plantes per a exposicions o per a usos medicinals.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primària.
  • Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions i les màquines i eines agrícoles.
  • Gestionar l'explotació agrícola.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Floricultor per compte propi
  • Treballador agrícola d'hortalisses d'horta per compte propi
  • Treballador agrícola de planters per compte propi

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductor operador de maquinària agrícola amb motor (8530)
  • Director de departament de producció d'empreses agràries, de caça, forestals i pesqueres (1121)
  • Gerent d'explotacions agràries (1401, 1701)
  • Tractorista (8530)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Treb. qualificats agrícoles, compte propi, horta

  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción Particiones
  6120 Treballadors qualificats en hortes, hivernacles, planters i jardins 4