Saltar al contenido principal

6111 — Treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de companyia i els animals domèstics de pell valuosa

  Els treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de companyia i els animals domèstics de pell valuosa exploten, per ells mateixos o associats amb altres, una finca pecuària o granges especialitzades. Programen i executen les feines necessàries per assegurar la cria i la cura de bestiar boví, oví, porcí, cabrum, equí o altres tipus de bestiar de conreu, de companyia (com ara gossos o gats) o de curses i competicions esportives.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Explotar, per compte propi o associat amb altres, una finca pecuària o granja especialitzada.
  • Determinar les classes i les quantitats de caps de bestiar i animals domèstics, com també de derivats de la producció animal, que cal criar o produir.
  • Comprar animals, conrear plantes farratgeres o comprar farratges i altres subministraments.
  • Invertir, en terres de pastura, edificis, instal·lacions, màquines i eines agrícoles.
  • Criar i tenir cura dels animals.
  • Munyir animals i esquilar ovelles.
  • Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primària.
  • Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions i les màquines i les eines agrícoles.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Criador d'animals domèstics per compte propi
  • Criador d'animals per a pelleteria per compte propi
  • Criador de bestiar cabrum per compte propi
  • Criador de bestiar porcí extensiu per compte propi
  • Criador de gossos per compte propi

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de producció d'empreses ramaderes (1121)
  • Gerent d'explotacions ramaderes (1401, 1701)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Treb. qualificats ramaders, compte propi

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  6121 Criadors de bestiar i productors de llet