Saltar al contenido principal

6129 — Altres treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes

  Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes executen diverses tasques en altres finques ramaderes (no mencionades anteriorment) que no exploten ells mateixos. Executen les feines relatives a la cria d'abelles, cucs de seda i altres espècies d'insectes per assegurar la venda o l'expedició de mel, cera i seda de capolls. Cal classificar, a més, en aquest grup tots els treballadors per compte d'altri en explotacions ramaderes no mencionades anteriorment, com ara els criadors i aquells que tenen cura dels animals salvatges, fins i tot els de pell valuosa, insectes i animals de laboratori, incloent-hi els ensinistradors i aquells que tenen cura d'animals en reserves naturals, zoològics, cavallerisses i altres establiments anàlegs.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Criar i tenir cura dels insectes i recollir els seus productes.
  • Criar, tenir cura i alimentar animals.
  • Protegir els animals en reserves destinades a conservar la fauna.
  • Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primària.
  • Ensinistrar o entrenar animals perquè participin en carreres o activitats similars.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar animals i productes derivats de la seva cria.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Apicultor per compte d'altri
  • Cuidador d'animals de parcs zoològics per compte d'altri
  • Sericicultor per compte d'altri
  • Treballador agrícola de granja cinegètica per compte d'altri

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Peó agropecuari (9430)
  • Peó ramader (9420)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Altres treb. qualificats ramaders, compte altri