Saltar al contenido principal

6312 — Pescadors per compte propi fluvials i de litoral

  Els pescadors per compte propi fluvials i de litoral exploten, per ells mateixos o associats amb altres, una empresa pesquera. Capturen peixos o altres espècies aquàtiques en aigua dolça o en aigües costaneres, sigui individualment o amb tripulants de vaixells pesquers, per a la venda.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Explotar, per compte propi o associat amb altres, una empresa pesquera de litoral.
  • Preparar i reparar les xarxes i altres aparells i materials de pesca.
  • Maniobrar vaixells pesquers cap als bancs, des dels bancs i en els bancs.
  • Esquerar, llençar i halar els aparells de pesca.
  • Recollir diverses espècies aquàtiques de les riberes o d'aigües no gaire profundes.
  • Netejar, congelar, refredar o salar la pesca, a bord o a terra, sense estar integrats en la indústria del peix.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Mariscador per compte propi
  • Patró de llanxa de litoral per compte propi
  • Pescador de litoral per compte propi
  • Treballador de pesca d'aigua dolça per compte propi

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de producció d'empreses pesqueres (1121)
  • Director general d'empreses de pesca i piscicultura (1110)
  • Gerent d'explotacions de pesca (1401, 1701)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Pescadors compte propi fluvials i de litoral

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  6152 Pescadors d'aigua dolça i en aigües costaneres
  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción Particiones
  6422 Pescadors fluvials i de litoral 4