Saltar al contenido principal

7220 — Lampistes i instal·ladors de canonades

  Els lampistes i instal·ladors de canonades munten, ajusten, instal·len i reparen accessoris de lampisteria, canonades, sistemes de desguàs i altres conductes en edificis, fàbriques, vaixells i avions.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Tallar, enroscar, doblegar, unir, muntar, instal·lar, mantenir i reparar canonades i altres accessorios de sistemes de desguàs, calefacció, subministrament d'aigua i sanejament.
  • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar conduccions en vaixells, avions, edificis, fàbriques, etc.
  • Col·locar a les rases els tubs d'argila, formigó o ferro de les clavegueres, les canonades de desguàs, els conductes d'aigua o altres instal·lacions.
  • Subjectar els tubs i altres elements de les canonades amb perns, femelles, colzes o mitjançant soldadures.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Calefactor lampista
  • Instal·lador de conduccions de ventilació i aire condicionat
  • Lampista
  • Muntador instal·lador de canonades

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Soldador amb bufador (7512)
  • Tuberista de mines i sondatges (8113)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Lampistes i instal·ladors de canonades

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  7136 Lampistes i instal·ladors de canonades