Saltar al contenido principal

8163 — Operadors d'instal·lacions d'incineració, tractament d'aigües i altres operadors de plantes similars

  Els operadors d'instal·lacions d'incineració, tractament d'aigües i altres operadors de plantes similars operen en instal·lacions de diferents tipus, com ara incineradores, instal·lacions de tractament d'aigua, compressors d'aire i de gas, estacions de bombament, sistemes de refrigeració, calefacció i ventilació, o rescloses en canals o ports.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i vigilar les màquines i altres equips d'instal·lacions d'incineració d'escombraries o altres residus, llevat dels radioactius.
  • Accionar i vigilar les màquines i altres equips d'instal·lacions de tractament d'aigua per depurar i clarificar l'aigua destinada al consum humà o les aigües residuals abans d'abocar-les als rius, llacs o mar.
  • Accionar i vigilar compressors d'aire i de gas destinats a accionar eines mecàniques, màquines elevadores o altres aparells.
  • Accionar i vigilar estacions de bombament per transferir d'un lloc a un altre substàncies líquides, gasoses, semilíquides o polvoritzades.
  • Atendre i vigilar sistemes de refrigeració utilitzats per conservar aliments, subministrar el fred necessari en certs processos industrials, refrigerar edificis i per a altres finalitats.
  • Controlar, accionar i vigilar instal·lacions de calefacció i ventilació.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador d'instal·lacions d'incineració de residus llevat dels radioactius
  • Operador d'instal·lacions de calefacció
  • Operador d'instal·lacions de refrigeració
  • Operador d'instal·lacions de tractament d'aigua

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Operador d'instal·lacions de tractament químic de residus radioactius (8159)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Operadors instal·lacions incineració i aigüa