Saltar al contenido principal

9800 — Peons del transport i descarregadors

  Els peons del transport i els descarregadors manipulen càrrega; embalen paquets; transporten, carreguen i descarreguen mobles i altres estris domèstics durant les mudances, o embalums de mercaderies i altres tipus de càrrega o equipatge transportats per vaixell o avió, o transporten i dipositen mercaderies en diversos magatzems. A més poden conduir vehicles de tracció animal o altres mitjans de transport accionats a pedal o a mà.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Embalar, hissar, carregar i descarregar mobles, màquines, aparells, estris domèstics i altres objectes a fi de transportar-los d'un lloc a un altre.
  • Carregar i descarregar mercaderies i equipatges de camions, furgons, vagons de ferrocarril, vaixells o avions.
  • Carregar i descarregar cereals, carbó, sorra i altres productes similars mitjançant mànegues, cintes transportadores, tubs de succió, etc.
  • Connectar mànegues entre les canonades de l'estació terrestre i els dipòsits de barques, petroliers i altres embarcacions per carregar i descarregar petroli, gasos liquats i altres líquids.
  • Carregar i amuntegar mercaderies en magatzems o en dipòsits semblants.
  • Conduir vehicles i màquines de tracció animal i carruatges per al transport de passatgers i càrrega.
  • Conduir vehicles accionats a pedal o a mà per transportar passatgers o càrrega.
  • Distribuir per compte de clients els diversos articles que aquests envien a diferents empreses, llars i altres adreces.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres peons.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Estibador
  • Manipulador de càrrega
  • Mosso de carregar i descarregar en magatzem
  • Mosso de carregar i descarregar mercaderies al mercat
  • Mosso de mudances
  • Reposador d'hipermercat

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Peons transport i descarregadors

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  9330 Peons del transport i descarregadors