Saltar al contingut principal

1121 — Directors de departaments de producció d'explotacions agràries, de caça, forestals i pesqueres

  Els directors de departaments de producció d'explotacions agràries, de caça, forestals i pesqueres planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats d'empreses agràries i altres de semblants sota el comandament general de la direcció general i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats de producció de béns agraris.
  • Assegurar la utilització racional dels recursos i el compliment de les normes quantitatives de producció.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Controlar les despeses.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos.
  • Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de producció d'empreses agràries
  • Director de departament de producció d'empreses pesqueres

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agricultor per compte propi (601)
  • Gerent d'explotacions agràries amb menys de deu assalariats (1401)
  • Ramader per compte propi (611)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors dpt. producció empresa agrària i pesca