Saltar al contingut principal

1125 — Directors de departaments d'operacions d'empreses d'hoteleria

  Els directors de departaments d'operacions d'empreses d'hoteleria, planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de servei d'hoteleria de l'empresa sota el comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats de l'hoteleria, la restauració i altres serveis afins.
  • Assegurar la utilització racional dels recursos i el compliment dels programes.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Controlar les despeses.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments afins.
  • Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses d'hoteleria
  • Director de departament d'operacions d'empreses de restauració

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses d'hoteleria i restauració amb menys de deu assalariats (131, 132)
  • Gerent empreses d'hoteleria i restauració sense assalariats (161, 162)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors dpt. operacions empresa hoteleria