Saltar al contenido principal

1126 — Directors de departaments d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions

  Els directors de departaments d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de serveis de l'empresa sota el comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats de serveis relacionades amb els transports, l'emmagatzematge i les comunicacions.
  • Assegurar la utilització racional dels recursos i el compliment de les normes quantitatives de prestació de servieis.
  • Planificar i dirigir les operacions diàries i controlar les despeses.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions
  • Director provincial de correus

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions amb menys de deu assalariats (1404)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Directors dpt. empresa transport i comunicacions