Saltar al contenido principal

1127 — Directors de departaments d'operacions d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses

  Els directors de departaments d'operacions d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats d'una empresa que ofereixi serveis de mediació financera i altres serveis exteriors a les empreses, sota el comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats de prestació de serveis a empreses com ara serveis de banca, assegurança, gestió immobiliària, processament de dades, estudi de mercats, comptabilitat, arquitectura, enginyeria, neteja d'edificis, assistència i anàlisis tècniques, publicitat o embalatge de mercaderies.
  • Assegurar la utilització racional dels recursos i el compliment dels programes.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Controlar les despeses.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos.
  • Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses de serveis a altres empreses
  • Director de departament d'operacions d'empreses intermediàries
  • Director de sucursal bancària

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses de serveis a altres empreses amb menys de deu assalariats (1405)
  • Gerent d'empreses de serveis financers i bancaris amb menys de deu assalariats (1405)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Directors dpt. empresa serveis a altres empreses

  Correspondencia con CNO-79 (ca)
  Código Descripción Particiones
  21220 Director de producció (llevat de la producció agrària) 18