Skip to main content

1135 — Directors de departaments de subministrament i distribució

  Els directors de departaments de subministrament i distribució planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de subministrament i distribució de l'empresa o l'organització, sota el comandament de la direcció general de les seves empreses o organitzacions i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats de subministrament, emmagatzematge i distribució de l'empresa o l'organització.
  • Negociar els contractes de compra, entendre's amb els proveïdors i exigir que la mercaderia adquirida satisfaci els requisits de qualitat i cost.
  • Planificar i aplicar sistemes de control de les existències.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de compres
  • Director de departament de distribució

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors dpt. subministrament i distribució

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  21290 Altres directors o caps de departament 6