Skip to main content

1136 — Directors de departaments de serveis informàtics

  Els directors de departaments de serveis informàtics planifiquen, dirigeixen i coordinen tot el que està relacionat amb els serveis d'informàtica de l'empresa o l'organització, sota el comandament de la direcció general i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar els serveis de l'empresa o l'organizació.
  • Dirigir la selecció, la instal·lació, la utilització i el manteniment dels ordinadors i programes, i també l'adquisició dels serveis d'informàtica que se subministren des de l'exterior.
  • Planificar les polítiques generals de l'empresa o l'organizació en matèria d'informàtica i coordinar la cerca d'alternatives.
  • Controlar les despeses i assegurar la utilització racional dels recursos.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal del seu departament.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'informàtica

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors dpt. serveis informàtics

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  21290 Altres directors o caps de departament 6