Saltar al contingut principal

1404 — Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions amb menys de deu assalariats

  Hi pot haver ocupacions que es trobin en el límit d'aquest grup primari 1404 i el subgrup principal 86. Es considerarà que aquestes ocupacions pertanyen al grup primari 1404 quan més d'un terç del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques pròpies i exclusives de la gerència de l'empresa. En cas contrari, es classificaran en el subgrup principal 86.

  Els gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions amb menys de deu assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del propietari.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir la política de l'empresa.
  • Elaborar els pressupostos.
  • Negociar amb els proveïdors, els clients i altres organitzacions.
  • Planificar i controlar la utilització dels recursos i contractar la mà d'obra.
  • Dirigir la feina diària.
  • Presentar informes als propietaris, si n'hi ha.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses d'emmagatzematge amb menys de deu assalariats
  • Gerent d'empreses de comunicacions amb menys de deu assalariats
  • Gerent d'empreses de transport amb menys de deu assalariats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductor de vehicles de transport urbà o per carretera (86)
  • Director de departament d'operacions d'empreses d'emmagatzematge (1126)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Gerents empresa transport < 10 assalariats