Saltar al contingut principal

1702 — Gerents d'empreses industrials sense assalariats

  Hi pot haver ocupacions que es trobin en el límit d'aquest grup primari 1702 i el grup principal Q. Es considerarà que aquestes ocupacions pertanyen al grup primari 1702 quan més d'un terç del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques pròpies i exclusives de la gerència de l'empresa. En cas contrari, es classificaran en el grup principal Q.

  Els gerents d'empreses industrials sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de l'empresa.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir la política de l'empresa.
  • Elaborar els pressupostos.
  • Negociar amb els proveïdors, els clients i altres organitzacions.
  • Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autònoms per exercir les tasques pròpies de l'empresa.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'indústries manufactureres sense assalariats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Artesans i altres treballadors qualificats de les indústries tèxtils i la confecció (grup principal P)
  • Director de departament de producció d'empreses industrials (1122)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Gerents empresa industrial sense assalariats

  Correspondència amb CNO-79 (ca)
  Codi Descripció Particions
  21220 Director de producció (llevat de la producció agrària) 18
  Correspondència amb CIUOCOM-88 (ca)
  Codi Descripció
  1312 Gerents d'empreses manufactureres