Skip to main content

205 — Enginyers superiors i similars

  Actualment per exercir la professió d'enginyer superior es necessita la titulació acadèmica d'enginyer superior. Les denominacions de les ocupacions d'aquest subgrup no es corresponen amb les denominacions de les titulacions necessàries per a l'exercici d'aquestes ocupacions, així s'agrupen les ocupacions per les tasques que duen a terme, i no per la seva titulació.

  Short tag proposal

  Enginyers superiors i sim.

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  214 Arquitectes, enginyers i similars