Skip to main content

2052 — Enginyers en electricitat

  Els enginyers en electricitat projecten i dirigeixen la construcció, el funcionament, el manteniment i la reparació de sistemes, motors i equips elèctrics, i investiguen i assessoren sobre aquests temes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Projectar sistemes de producció, transmissió i distribució d'energia elèctrica.
  • Projectar sistemes elèctrics per a motors, tracció elèctrica i altres equips elèctrics o aparells electrodomèstics.
  • Establir normes i procediments de control per garantir el funcionament eficaç i la seguretat de sistemes de producció i distribució, motors i equips elèctrics.
  • Localitzar i corregir deficiències.
  • Organitzar i dirigir el manteniment i la reparació de sistemes, motors i equips elèctrics.
  • Estudiar aspectes tecnològics de determinats materials, productes o processos i assessorar sobre aquests temes.
  • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer en electricitat per a equips electromecànics
  • Enginyer en electricitat per a il·luminació
  • Enginyer en electricitat per a producció d'energia

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer tècnic en electricitat (2652)
  • Tècnic en electricitat (3023)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Enginyers electricitat

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  02350 Enginyer industrial (electricitat) 1
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2143 Enginyers en electricitat
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  2441 Enginyers elèctrics