Skip to main content

2058 — Cartògrafs i agrimensors

  Els cartògrafs i els agrimensors apliquen tècniques i mètodes sobre problemes de l'enginyeria geogràfica i geodèsica per determinar els contorns i límits naturals de terres, mars i subsòls o d'obres construïdes per l'home, i preparen o revisen representacions gràfiques, digitals i pictòriques.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Fer alçaments topogràfics de superfícies de terra i mesurar-les i descriure-les amb finalitats diverses, com ara el traçat de mapes, o la fixació de límits de propietats.
  • Fer alçaments topogràfics de mines i delinear els contorns del subsòl, mitjançant la delimitació de l'emplaçament exacte de diversos punts característics i l'elaboració de plànols i mapes.
  • Fer alçaments topogràfics del fons del mar, de llacs i del llit de rius, i delinear contorns submarins.
  • Planificar i fer reconeixements topogràfics mitjançant fotografies aèries.
  • Estudiar els aspectes tècnics, estètics i econòmics de la producció de mapes, i assessorar sobre aquests temes.
  • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agrimensor
  • Cartògraf
  • Enginyer geògraf

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Delineant i dissenyador tècnic (3010)
  • Enginyer tècnic topògraf (2657)
  • Geòleg i geofísic (2014)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Cartògrafs i agrimensors

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  02910 Enginyer geògraf 1
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2148 Cartògrafs i agrimensors
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  2454 Enginyers geògrafs i cartògrafs