Skip to main content
Descendants
Code Description
2640 Arquitectes tècnics

Short tag proposal

Arquitectes tècnics

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
030 Arquitectes tècnics 1
031 Enginyers tècnics d'obres públiques 3
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
214 Arquitectes, enginyers i similars
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description Partitions
248 Arquitectes tècnics, topògrafs i dissenyadors 3