Skip to main content

2651 — Enginyers tècnics en construccions civils

  Els enginyers tècnics en construccions civils, d'acord amb les funcions de la seva competència, projecten i dirigeixen l'explotació i els aprofitaments hidràulics, de ports, transports terrestres, transports urbans i obres d'enginyeria civil.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Prendre dades del terreny sobre el qual s'ha de construir i de les demolicions que s'efectuaran.
  • Dur a terme la mesura i la ubicació de les obres del projecte i participar en la redacció del plec de condicions.
  • Seleccionar i utilitzar la maquinària i l'equip necessari per fer l'obra.
  • Dur a terme construccions referents a previsions d'aportacions hidràuliques i la seva regulació, distribució, aprofitament i explotació.
  • Localitzar i corregir deficiències.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer tècnic en construccions civils

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Tècnic en enginyeria civil (3022)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Enginyers tècnics construccions civils

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2142 Enginyers civils
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  2462 Enginyers tècnics d'obres públiques