Saltar al contenido principal

2659 — Altres enginyers tècnics llevat dels agrícoles

  Aquest grup primari inclou els enginyers tècnics (llevat de les especialitats agrícoles) no classificats en el subgrup 265 «Enginyers tècnics i similars».

  En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure:

  • Exercir les funcions pròpies de la seva competència en les consultes amb la direcció i assessorar sobre mètodes i tècniques de planificació i producció.
  • Formular recomanacions i donar assessorament tècnic sobre aspectes de l'organització del treball, relatius a temps i moviments, i vigilar el seu compliment.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer tècnic en eficiència comercial
  • Enginyer tècnic en estudi de temps i moviments
  • Enginyer tècnic en producció

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Altres enginyers superiors llevat dels agrònoms (2059)
  • Tècnic d'arts gràfiques (3029)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Altres enginyers tècnics, llevat dels agrícoles

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  2149 Altres arquitectes, enginyers i similars