Skip to main content

2831 — Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

  Els mestres de taller d'arts plàstiques i disseny donen els estudis relacionats amb les arts aplicades, els oficis artístics, el disseny en les seves diverses modalitats i la conservació i restauració de béns culturals.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Preparar els alumnes per a la creació d'objetes originals artesanals o artístics.
  • Proporcionar als alumnes una formació tècnica, científica i artística sobre l'especialitat que es tracti.
  • Desenvolupar en els alumnes la sensibilitat i l'habilitat manual i l'adquisició de coneixements teòrico-pràctics sobre els materials i les tècniques de producció.
  • Organitzar exercicis, treballs pràctics i proves, observar i avaluar els progressos de cada alumne.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Mestre de taller d'arts plàstiques i disseny

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Professor de belles arts d'ensenyament superior (2210)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Mestres de taller arts plàstiques i disseny

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  13275 Professor de formació professional i tècnica 2