Skip to main content

2939 — Agents de la igualtat d'oportunitats per a la dona i altres diplomats en treball social

  Els agents de la igualtat d'oportunitats per a la dona i altres diplomats en treball social coordinen, animen i implementen plans d'acció positiva referits a la igualtat d'oportunitats per a la dona en àmbits com ara l'educació, la formació professional, la feina i, en general, en totes les formes de participació ciutadana.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assessorar l'Administració, els agents socials, les empreses i similars en matèria d'iniciatives i de legislació sobre la igualtat d'oportunitats.
  • Dissenyar, implementar i avaluar accions positives i plans d'igualtat mitjançant la coordinació dels diferents organismes i els agents implicats.
  • Actuar com a intermediari entre l'Administració, els col·lectius de dones i els agents socials en assumptes referents a la igualtat d'oportunitats.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agent de la igualtat d'oportunitats per a la dona
  • Criminòleg de servei social

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Promotor de la igualtat d'oportunitats per a la dona (3539)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Agents igualtat oportunitats dona i altres

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  19390 Altres assistents socials 3
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2446 Professionals del treball social