Saltar al contenido principal

3311 — Intermediaris de canvi, borsa i finances

  Els intermediaris de canvi, borsa i finances compren i venen títols, accions, obligacions i altres valors financers, operen en el mercat de divises i en mercats de lliurament immediat o a llarg termini, en nom de la seva empresa o per als clients, a canvi d'una comissió, i recomanen transaccions als clients o al personal directiu de la seva empresa.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Obtenir informacions sobre la situació financera dels clients o de les empreses en què es podria invertir.
  • Analitzar les tendències del mercat respecte a títols, obligacions, accions i altres valors financers, incloent-hi les divises.
  • Informar als clients eventuals sobre les condicions i les perspectives del mercat.
  • Assessorar sobre la negociació de condicions i l'organització de préstecs i sobre la col·locació d'accions i obligacions en el mercat financer a fi de reunir capital per als seus clients, i participar en els tràmits pertinents.
  • Registrar i transmetre ordres de compravenda de títols, accions, obligacions o altres valors financers, incloent-hi divises, amb vista al lliurament futur o immediat.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agent de canvi i borsa
  • Corredor de comerç

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Empleat de serveis financers (4012)
  • Representant de comerç i tècnic de vendes (3320)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Intermediaris de canvi, borsa i finances

  Correspondencia con CNO-79 (ca)
  Código Descripción Particiones
  44120 Agent de canvi i borsa 1
  44130 Corredor de comerç 1
  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  3411 Agents de canvi i borsa