Skip to main content

Els agents de viatges organitzen viatges, programen itineraris i reserven allotjament per als clients, i organitzen o venen arranjaments col·lectius de viatge per a grups que marxen per motiu de negocis o vacances.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Aconseguir informacions sobre la disponibilitat, els costos i els avantatges de diferents tipus de transport i allotjament, assegurar-se dels desitjos dels clients i assessorar-los sobre els seus viatges.
 • Efectuar i confirmar reserves de viatge i allotjament, lliurar els bitllets i altres documents justificatius als clients i cobrar aquests serveis.
 • Organitzar viatges col·lectius, de negocis o vacances, i vendre'ls a grups o persones.
 • Ajudar els clients a aconseguir els certificats i els visats necessaris per als seus viatges.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Agent de turisme en viatges
 • Agent de viatges
 • Operador turístic

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Empleat d'agències de viatges (4521)
 • Gerent d'empreses d'activitats recreatives amb menys de deu assalariats (1409)
 • Tècnic d'activitats turístiques (2913)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Agents viatges

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
39440 Empleat d'agència de viatges 2
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
3414 Assessors i agents de viatges