Skip to main content

Els consignataris són els encarregats en els ports de mar de representar l'armador d'un vaixell per atendre tot el que es relaciona amb la càrrega i els passatges.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Organitzar la producció de llistes i catàlegs de venda o subhasta, fixar preus mínims de subhasta i licitar en representació dels clients en els mercats de lliurament immediat o futurs.
  • Reservar bodegues, determinar nolis i cobrar-ne l'import als clients.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Consignatari

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Consignataris

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
21290 Altres directors o caps de departament 6
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
3421 Corredors de comerç i consignataris
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
3523 Consignataris