Saltar al contingut principal

3519 — Representants d'artistes, agents de venda d'espais publicitaris i similars

  Aquest grup primari inclou els representants d'artistes, agents de venda d'espais publicitaris i similars no classificats en el subgrup 351 «Consignataris i agents en la contractació de mà d'obra».

  Per exemple, cal classificar en aquest grup primari el personal que serveix d'intermediari per aconseguir o oferir determinades informacions i serveis; que ven espais de publicitat en diaris i revistes, cartells d'anuncis i emissions de ràdio i televisió; que negocia els termes dels contractes que regeixen l'actuació en públic d'atletes, artistes, toreros i altres professionals, o negocia els acords i els drets de propietat intel·lectual relatius a la publicació, la representació, l'adaptació, la producció, l'enregistrament, la difusió i la venda d'obres literàries i musicals.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Apoderat de torero
  • Representant de publicitat
  • Representant esportiu
  • Representant literari
  • Representant teatral

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Representants artistes i venda espais publicitaris

  Correspondència amb CIUOCOM-88 (ca)
  Codi Descripció
  3429 Altres agents comercials i corredors