Saltar al contingut principal

4300 — Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats

  Els auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats anteriorment fan servir màquines d'escriure o màquines de tractament de textos per redactar, corregir i transcriure correspondència i altres documents; reben i despatxen correspondència; verifiquen les sol·licituds de reunions i audiències; registren i verifiquen les vacances i altres drets del personal; organitzen i supervisen els sistemes d'arxiu, i despatxen la correspondència habitual per iniciativa pròpia.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Corregir i transcriure correspondència, minutes o informes dictats o escrits per tal d'adequar-los a les normes de l'oficina, fent servir màquines d'escriure o ordinadors.
  • Rebre i despatxar correspondència.
  • Classificar, registrar i distribuir trameses postals, correspondència i documents.
  • Verificar les sol·licituds de reunions o audiències i col·laborar en l'organització de reunions.
  • Verificar i registrar les vacances i altres drets del personal.
  • Organitzar i supervisar els sistemes d'arxiu.
  • Despatxar la correspondència habitual per iniciativa pròpia.
  • Portar registres individuals per a cada empleat dels dies d'absència per vacances o altres conceptes.
  • Fer servir màquines de càlcul aritmètic.
  • Enviar o rebre telefax.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliar administratiu sense tasques d'atenció al públic no classificat en altres apartats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Secretari administratiu (3411)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Aux. administratius sense atenció públic ncaa

  Correspondència amb CIUOCOM-88 (ca)
  Codi Descripció
  4115 Secretaris
  4190 Altres empleats administratius