Saltar al contingut principal

6011 — Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles, llevat d'hortes, planters i jardins

  Els treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles, llevat d'hortes, planters i jardins, exploten, per ells mateixos o associats amb altres, una finca agrícola per obtenir diversos productes agraris. Programen i executen les feines necessàries per obtenir diferents productes agrícoles, com ara blat i altres cereals, arròs, bleda-rave, cacauets, tabac, patates, hortalisses, arbres fruiters, vinyes, nogueres i altres espècies, i asseguren la recol·lecció dels fruits per a la seva venda.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Explotar, per compte propi o associat amb altres, una finca agrícola.
  • Determinar les classes i les quantitats dels productes que s'hauran de conrear.
  • Comprar llavors, fertilitzants i altres subministraments.
  • Invertir en terres i millora de sòls, edificis, instal·lacions, màquines i eines de conreu i animals de tir.
  • Preparar els sòls, sembrar, plantar, conrear i fer la collita dels productes.
  • Plantar, protegir i podar arbres o arbustos i recollir la collita de fruites i baies.
  • Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primària.
  • Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions i les màquines agrícoles.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes agrícoles.
  • Gestionar l'explotació agrícola.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Arboricultor de fruiters per compte propi
  • Conreador de llúpol per compte propi
  • Treballador agrícola d'arròs per compte propi
  • Treballador agrícola d'oliveres per compte propi
  • Treballador agrícola de cereals i lleguminoses per compte propi
  • Treballador agrícola de conreus industrials per compte propi
  • Treballador agrícola de vinyes per compte propi

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductor operador de maquinària agrícola amb motor (8530)
  • Director de departament de producció d'empreses agràries, de caça, forestals i pesqueres (1121)
  • Gerent d'explotacions agràries (1401, 1701)
  • Tractorista (8530)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Treb. qualificats agrícoles, compte propi,ex.horta

  Correspondència amb CIUOCOM-88 (ca)
  Codi Descripció
  6111 Agricultors de conreus extensius