Saltar al contenido principal

6021 — Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles, llevat d'hortes, planters i jardins

  Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles, llevat d'hortes, planters i jardins, executen diverses tasques en terrenys agrícoles que no exploten per ells mateixos ni associats amb altres.

  Executen les tasques necessàries de conreu extensiu de diferents productes agrícoles per a la seva venda.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme diverses tasques en terrenys agrícoles que no exploten per ells mateixos ni associats amb altres.
  • Preparar els sòls, sembrar, plantar, conrear i fer la collita dels productes.
  • Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primària.
  • Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions i les màquines i eines agrícoles.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes agrícoles.
  • Regar els conreus
  • Fumigar els conreus.
  • Practicar incisions en els troncs dels pins o altres espècies per recollir resines.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empeltador
  • Fumigador agrari
  • Podador d'arbres fruiters
  • Regador llevat d'hortes, planters i jardins
  • Treballador agrícola de blat de moro per compte d'altri
  • Treballador agrícola de cítrics per compte d'altri
  • Treballador agrícola de conreus farratgers per compte d'altri

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductor operador de maquinària agrícola amb motor (8530)
  • Peó agrícola (9410)
  • Tractorista (8530)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Treb. qualificats agrícoles, compte altri,ex.horta

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  6111 Agricultors de conreus extensius