Skip to main content

6323 — Pescadors per compte d'altri d'altura

  Els pescadors per compte d'altri d'altura dirigeixen i executen les tasques que han de portar a terme els treballadors de la pesca sota la supervisió dels seus superiors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Preparar i reparar les xarxes i altres aparells i materials de pesca.
  • Maniobrar vaixells pesquers cap als bancs, des dels bancs i en els bancs.
  • Esquerar, llençar i halar els aparells de pesca.
  • Netejar, congelar, refredar o salar la pesca, a bord o a terra, no estant integrats en la indústria del peix.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Contramestre de coberta de pesca per compte d'altri
  • Mariner xarxaire per compte d'altri
  • Pescador tonyinaire per compte d'altri
  • Treballador de pesca d'altura per compte d'altri

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Mariner (8550)
  • Peó de pesca (9450)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Pescadors compte altri altura

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  64120 Pescador d'altura 1
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  6153 Pescadors d'alta mar
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  6423 Pescadors d'altura 3