Skip to main content
Descendants
Code Description
7110 Paletes i paredadors

Short tag proposal

Paletes i paredadors

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
951 Paletes 2
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description Partitions
712 Paletes, pedrers, trossejadors, picadors i gravadors de pedra 2