Skip to main content

Els bussos treballen sota l'aigua, amb un escafandre o proveïts d'un equip respiratori autònom per inspeccionar, reparar, muntar i desmuntar instal·lacions i equipaments, i dur a terme tasques de salvament.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Treballar sota l'aigua, col·locant o reparant els fonaments de ponts, de molls o de dics.
 • Inspeccionar bucs d'embarcacions i instal·lacions sota l'aigua per descobrir-hi possibles avaries o deterioracions i efectuar-hi petites reparacions.
 • Informar sobre l'estat d'embarcaciones enfonsades.
 • Apartar obstacles que es troben sota l'aigua.
 • Obrir forats a la roca per col·locar barrinades sota l'aigua.
 • Dur a terme diferents tasques sota l'aigua relacionades amb treballs de salvament o rescat de cadàvers.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Bus de construcció
 • Bus soldador oxitallador
 • Home granota de salvament

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Bussos

Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
7216 Bussos
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
7891 Bussos