Skip to main content

7805 — Tastadors i classificadors d'aliments i begudes

  Els tastadors i classificadors d'aliments i begudes inspeccionen, tasten i classifiquen diversos tipus de productes agrícoles, aliments i begudes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Inspeccionar, verificar i tastar productes agrícoles, aliments i begudes en diverses fases de la seva elaboració per determinar-ne la qualitat i classificar-los de forma apropiada.
  • Tastar mostres de vins i licors per determinar-ne i apreciar-ne el sabor, l'aroma, el color i altres qualitats.
  • Classificar les mostres segons la seva qualitat d'acord amb les normes establertes.
  • Recomanar la mescla per obtenir un producte de bona acceptació en el mercat.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tastador d'oli
  • Tastador de cafè
  • Tastador de vins i licors
  • Venenciador

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Tastadors i classificadors aliments i begudes