Skip to main content

807 — Caps d'equip d'operadors de robots industrials

    Short tag proposal

    Caps equip operadors de robots industrials

    Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
    Code Description
    817 Operadors de robots industrials