Skip to main content

8121 — Operadors de forns de minerals i forns de primera fusió de metalls

  Els operadors de forns de minerals i forns de primera fusió de metalls accionen, controlen i vigilen els forns de fusió de minerals, convertidors i forns de refinació de metalls.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i controlar els convertidors i els alts forns destinats a refinar minerals i produir metalls fèrrics i no fèrrics.
  • Accionar i controlar els forns destinats a convertir o afinar ferro colat o ferralla i produir acer.
  • Dirigir el funcionament d'un forn elèctric d'acer en què s'obtenen els acers especials per fusió i afinament de ferralla d'acer.
  • Accionar i controlar els forns destinats a afinar metalls no fèrrics.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de convertidor de metalls no fèrrics
  • Operador de forn d'afinament elèctric d'arc (acer)
  • Operador de forn d'afinament Martin-Siemens (acer)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors forns minerals i primera fusió metalls