Skip to main content

8162 — Operadors de calderes i màquines de vapor

  Els operadors de calderes i màquines de vapor accionen i vigilen màquines de vapor i calderes d'instal·lacions situades a terra o en el mar.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Atendre, accionar i vigilar màquines de vapor i calderes, alimentades amb carbó o petroli, situades en instal·lacions a terra o en el mar.
  • Atendre, accionar i vigilar una o diverses calderes que subministren vapor per produir calor o energia.
  • Atendre, accionar i vigilar una o diverses calderes alimentades amb petroli per moure les màquines principals o auxiliars d'un vaixell.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Fogoner de caldera de vapor
  • Operador de caldera de vaixell

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors calderes i màquines de vapor