Saltar al contingut principal

8312 — Operadors de màquines de fabricar productes derivats de minerals no metàl·lics

  Els operadors de màquines de fabricar productes derivats de minerals no metàl·lics accionen i vigilen màquines per tal de fabricar i acabar diversos prefabricats de formigó o pedra, fins i tot la pedra artificial, per a la indústria de la construcció.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Atendre, accionar i vigilar màquines per tallar, serrar, igualar, suavitzar i polir pedres que han de ser utilitzades per a la construcció, fins i tot les de pedra artificial.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines extrusores, d'emmotllar, de mesclar i de moldre per elaborar diversos prefabricats de formigó (per exemple, vorades, lloses, pals, tubs modelats, planxes per a la construcció de murs i envans).
  • Atendre, accionar i vigilar màquines per a l'elaboració de prefabricats de fibrociment, com ara plaques per a la construcció de cobertes i per a canonades.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines que mesclen sorra, grava, ciment i aigua per fabricar formigó.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina de fabricar pedra artificial
  • Operador de màquina de productes prefabricats de formigó
  • Operador de sitges de ciment

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Operadors màq. fab. prod. minerals no metàl·lics