Saltar al contingut principal

8331 — Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú

  Els operadors de màquines de fabricar productes de cautxú atenen, accionen i vigilen màquines que pasten i mesclen el cautxú i els compostos del cautxú, treballen el cautxú natural i sintètic i fabriquen components i articles diversos, fins i tot les cobertes i cambres per a bicicletes i vehicles de motor.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i vigilar màquines de pastar i mesclar el cautxú brut o els compostos del cautxú amb vista al seu tractament posterior.
  • Accionar i vigilar màquines (calandres), que estiren la primera matèria mitjançant rotlles, per produir làmines de cautxú o teles recobertes amb cautxú.
  • Accionar i vigilar màquines que, per extrusió, comprimeixen compostos de cautxú o emmotllen aquests materials quan són tous mitjançant operacions de vulcanització.
  • Accionar i vigilar màquines d'elaborar cambres, cobertes i pneumàtics per abicicletes i vehicles de motor.
  • Accionar i vigilar màquines de recautxutar pneumàtics usats.
  • Accionar i vigilar màquines per a la fabricació d'articles de cautxú, com ara calçats de goma, articles per a la llar i d'altres de semblants elaborats sobre el cautxú.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina de fabricar pneumàtics
  • Operador de màquina de recautxutar pneumàtics
  • Operador de màquina extrusora de cautxú
  • Operador de màquina pastadora mescladora de cautxú

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Operadors màquines fab. prod. cautxú