Skip to main content

8353 — Operadors de màquines de fabricar productes de paper i cartó

  Els operadors de màquines de fabricar productes de paper i cartó atenen, accionen i vigilen màquines que fabriquen caixes, sobres, bosses i altres productes de paper, cartó, cartolina, cel·lofana i materials similares.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Atendre, accionar i vigilar màquines que enganxen paper sobre cartó, tallen cartó segons les dimensions desitjades, o tallen i pleguen elements de cartolina o de cartó per confeccionar caixes.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines que premsen i emboteixen el paper, la cartolina o el cartó per confeccionar gots i altres recipients.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines que tallen, encolen i pleguen el paper per fabricar sobres o bosses, o confeccionen bosses a partir d'altres materials.
  • Examinar els productes obtinguts a partir d'aquestes màquines.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina de fabricar articles de cartó
  • Operador de màquina de fabricar articles de paper
  • Operador de màquina de fabricar sobres i bosses de paper
  • Operador de màquina de plegar caixes de cartó

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors màquines fab. prod. paper i cartó