Skip to main content

8417 — Muntadors engalzadors de productes mixtos

  Els muntadors engalzadors de productes mixtos duen a terme el muntatge de peces i components de productes fabricats a partir de materials diferents que no poden ser classificats en cap dels grups anteriors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme el muntatge de peces i components de productes fabricats a partir de materials diferents que no poden ser classificats en cap dels grups anteriors.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Muntador engalzador de productes amb elements de diferents materials

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Muntadors engalzadors de productes mixtos

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  8287 Muntadors engalzadors de productes mixtos
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  8209 Muntadors i engalzadors ncaa 5