Skip to main content

9602 — Peons de la construcció d'edificis

  Els peons de la construcció d'edificis efectuen tasques senzilles i rutinàries relacionades amb les obres de construcció i demolició d'edificis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Netejar i recuperar els maons que han estat utilitzats i acomplir altres feines senzilles en obres de demolició.
  • Eliminar obstruccions d'acord amb les instruccions rebudes.
  • Transportar els maons i argamassa fins on treballen els paletes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres peons.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Peó de demolició d'edificis
  • Peó de la construcció

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Paleta (7110)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Peons construcció d'edificis

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  99910 Peons 7
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  9313 Peons de la construcció d'edificis
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  9602 Peons de la construcció d'edificis