Skip to main content

03 — Altres membres de les forces armades

  Descendants
  Code Description
  031 Altres membres de les forces armades
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  00 Ocupacions militars 3