Skip to main content

1229 — Directors de departaments de producció i d'operacions, no classificats sota altres epígrafs

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.