Skip to main content

1313 — Directors gerents d'empreses de construcció i d'obres públiques

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
    Code Description
    1313 Gerents d'empreses de construcció