Skip to main content

1227 — Directors de departaments de producció i d'operacions d'empreses intermediàries i serveis a altres empreses

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.