Saltar al contingut principal
Descendents
Codi Descripció
5120 Camareros asalariados
Correspondència amb CCO-2011 (ca)
Codi Descripció
512 Cambrers assalariats