Skip to main content

01130 — Químic (química inorgànica)

  Fa experiments, assaigs i anàlisis químiques de substàncies lliures, o relativament lliures, de carboni, a fi d'estudiar els fenòmens químics, provar, elaborar o perfeccionar materials i productes per controlar o desenvolupar procediments industrials de fabricació. Acompleix tasques similars a les que descriu la rúbrica 011.10 amb relació a la química inorgànica i investiga aspectes com ara la preparació, les propietats i l'estructura de metalls, minerals, gasos, àcids, sals i altres substàncies relativament lliures de carboni.

  Es pot especialitzar en una branca determinada de la química inorgànica, com ara l'estudi d'un element determinat, d'una categoria particular de compostos químics o de la química inorgànica d'un producte específic, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2013 Químics 6