Skip to main content

S'hi inclouen els químics no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que són especialitzats en l'elaboració de perfums o productes farmacèutics i en el control tècnic de la seva fabricació.

El farmacòleg es classifica en la rúbrica 052.70, el bioquímic en la 052.30 i el farmacèutic en la 067.10.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2013 Químics 6